درس‌های موجود

تکنیکهای نهایی سازی فروش (برایان تریسی)

تکنیکهای نهایی سازی فروش (برایان تریسی)

در این دوره آموزشی، برایان تریسی تکنیکهای موثر و 100 درصد کارآمد فروش و بستن یک معامله تجاری را به شما می آموزد. تاثیر جادویی محدود کردن اشتیاق، معرفی بهترین زمان برای بستن فروش، دلیل اصلی اینکه چرا یک مشتری در یک لحظه خرید نمی کند و چه باید کنیم که بخرد و دهها مورد ضروری دیگر. شعار او در این دوره : ما می توانیم یک معامله تجاری و فروش را در هر زمان و هر موقعیتی به سرانجام برسانیم.